Kontakt


„AMF FRASIK” Kancelaria Prawna
Radca Prawny Agnieszka Frasik
31-560 Kraków, ul. Żółtej Ciżemki 3/1/B
NIP: 9451987332, REGON: 360221635

agnieszka.frasik()kancelariafrasik.pl
+48 501 006 390

Dla szybkiego kontaktu prosimy skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Postaramy się jak najszybciej udzielić Państwu potrzebnych informacji.

Administratorem danych osobowych jest „AMF FRASIK” Kancelaria Prawna Radca Prawny Agnieszka Frasik, 31-560 Kraków, ul. Żółtej Ciżemki 3/1/B
NIP: 9451987332, REGON: 360221635, agnieszka.frasik()kancelariafrasik.pl, +48 501 006 390. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na wiadomości. Będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Call Now ButtonZadzwoń